Privacy beleid

Privacyverklaring F&F Group (december 2023)

Als onderdeel van onze zakelijke relatie of initiëring verwerken wij persoonsgegevens in onze onderneming. Om te voldoen aan onze informatieverplichtingen volgens de artikelen 12 en verder van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG), willen wij u hieronder informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in onze onderneming. 

 

1. Wie is verantwoordelijk voor gegevensverwerking?
De verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

F&F Group BV
Woudenbergseweg 19C-2
3707 HW Zeist
Nederland

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op
hr@f-fgroup.com.

2. Welke van uw gegevens verwerken wij? En voor welke doeleinden?
Als we gegevens van u hebben ontvangen, zullen we deze over het algemeen alleen verwerken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben ontvangen of verzameld.

Gegevensverwerking voor andere doeleinden is alleen mogelijk als aan de noodzakelijke wettelijke vereisten volgens artikel 6 (4) AVG is voldaan. In dat geval zullen we uiteraard alle informatieplichten naleven zoals bepaald in artikel 13, lid 3 AVG en artikel 14, lid 4 AVG.

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (“betrokke-ne”) direct of indirect kan worden geïdentificeerd. De persoonsgegevens die wij over u kunnen verwerken, omvatten:

• Achternaam, volledige voorna(a)m(en), initialen, titel en/of geslacht
• Adres en woonplaats
• E-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, faxnummer
• Het bedrijf waarvoor u werkt en/of uw functietitel
• Aanvullende persoonsgegevens zoals identificatiedocument, geboortedatum, nationaliteit en
  burgerlijke staat
• Bankgegevens, zoals uw bankrekeningnummer
• Het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken
• Sollicitatiegegevens

Alle andere persoonsgegevens die we van u ontvangen of die we zelf kunnen aanvragen en die we gebruiken voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

3. Wat is de wettelijke basis voor verwerking?
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is – tenzij er specifieke wettelijke bepalingen zijn – artikel 6 AVG. Hierbij komen met name de volgende opties in aanmerking:

• Toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG)
• Gegevensverwerking om aan contracten te voldoen (Art. 6 lid 1 lit. b AVG)
• Gegevensverwerking op basis van een belangenafweging (Art. 6 lid 1 lit. f AVG)
• Gegevensverwerking om aan een wettelijke verplichting te voldoen (Art. 6 lid 1 lit. c AVG)

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde en met toekomstige werking in te trekken.

Bij verwerking van gegevens op basis van een belangenafweging heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de eisen van artikel 21 AVG.

4. Hoelang worden de gegevens bewaard?
We verwerken de gegevens zolang dit nodig is voor het betreffende doel.

Als er wettelijke bewaar verplichtingen zijn – bijvoorbeeld op grond van handels- of belastingwetgeving – worden de relevante persoonsgegevens gedurende de duur van de bewaarverplichting opgeslagen. Na afloop van de bewaarperiode wordt beoordeeld of verdere verwerking noodzakelijk is. Indien niet langer noodzakelijk, worden de gegevens verwijderd.

Over het algemeen controleren we aan het einde van een kalenderjaar gegevens om te bepalen of verdere verwerking nodig is. Vanwege de hoeveelheid gegevens wordt deze controle uitgevoerd met betrekking tot specifieke soorten gegevens of verwerkingsdoeleinden.

Uiteraard kunt u op elk moment informatie opvragen over de persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen (zie hieronder) en, indien dit niet noodzakelijk is, verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking.

5. Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?
In principe worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u, en de overdracht is gebaseerd op een belangenafweging. Als Art. 6 lid 1 lit. f AVG toelaatbaar is, zijn we wettelijk verplicht om deze door te geven of heeft u hiervoor uw toestemming gegeven.

6. Waar worden de gegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in datacenters in de Europese Unie.

7. Website en cookies
F&F Group maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. F&F Group gebruikt alleen cookies met technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstel-lingen onthoudt. De cookies worden ook gebruikt voor het correct functioneren en optimaliseren van de website.

We plaatsen ook cookies die uw browsegedrag volgen, zodat we u gepersonaliseerde inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u geïnformeerd over deze cookies en uw toestemming gevraagd om ze te plaatsen. U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook eerder opgeslagen informatie verwijderen.

8. Uw rechten als “betrokkene”
U kunt hieronder uw rechten als betrokkene bekijken:

a. U heeft het recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken in overeenstemming met artikel 15 AVG.

b. Als u informatie vraagt die niet schriftelijk wordt verstrekt, vragen wij om uw begrip dat we dan mogelijk bewijs van u nodig hebben om te bewijzen dat u degene bent die u zegt te zijn.

c. U heeft ook het recht op correctie (Art. 16 AVG) of verwijdering (Art. 17 AVG) of beperking (Art. 18 AVG) van verwerking, voor zover u hier wettelijk recht op heeft.

d. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen verwerking binnen het kader van de wettelijke vereisten.

e. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid als aan de vereisten volgens Art. 20, lid 1 AVG is voldaan.

f. In het bijzonder heeft u het recht om bezwaar te maken volgens artikel 21, lid 1 en 2 AVG tegen de verwerking van uw gegevens in verband met direct marketing als dit wordt uitgevoerd op basis van een belangenafweging.

g. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van persoonsgegevens. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht op grond van artikel 77, lid 1 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw keuze.

9. Wijzigingen in het privacy beleid
F&F Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U kunt altijd de meest actuele privacyverklaring vinden op onze homepages.
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 september 2023.